SAMTYKKEERKLÆRING

Personopplysningene som behandles omfatter navn, alder, kjønn, fødselsdato, personnummer, telefonnummer, postadresse, epostadresse og helseopplysninger.

Disse opplysningene behandles for at HelseApps AS skal være i stand til å:

  • Sende ut relevant medisinsk informasjon til sine enkelte brukere. Helseopplysninger lagret lokalt på din enhet vil bli benyttet til å gi deg relevant og hensiktsmessig informasjon.
  • Besvare henvendelser fra enkelte brukere. Navn, telefonnummer og e-postadresse vil bli benyttet for å besvare henvendelser fra brukere og andre som tar kontakt med oss.
  • Gi brukere av Helseboka mulighet til å gjennom appen kommunisere med relevant og autorisert helsepersonell. Videre kunne gi meg mulighet til å laste ned og lagre på min private enhet relevante helseopplysninger.

Jeg bekrefter å ha satt meg inn i vilkårene nevnt ovenfor og samtykker til at HelseApps AS (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg når jeg benytter meg av Helseboka. Jeg bekrefter også at det sendes meg relevant medisinsk informasjon på bakgrunn av personopplysningene jeg legger inn. Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake i Helseboka. Jeg er også informert om og klar over andre rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel min rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av mine personopplysninger.

Jeg er informert om at personopplysninger deles med FUNN AS og Microsoft. Dette skjer ved at opplysningene lagres gjennom avtale med FUNN AS på skylagringstjenesten Microsoft Azure i Europa. Data som lagres på Azure vil alltid være i kryptert format, og det er kun jeg som bruker som har tilgang til disse. Data som lagres hos FUNN AS ligger i sikker sone på Norsk Helsenett og kun midlertidig. Videre er jeg informert om at mine opplysninger kun deles med IntMed AS i den grad jeg selv har gitt nærmere samtykke. Slike data vil kun bli lagret og delt med IntMed AS anonymt og skal brukes for utvikling av ny medisinsk kunnskap og forskning.

Jeg er dessuten informert om at Helseapps AS/Helseboka ikke utfører medisinsk behandling og ikke har ansvar for den enkelte behandlers bruk og eventuelle rådgivning gjennom applikasjonen. Likeledes har heller ikke Helseapps AS/Helseboka noen ansvar for at meldinger mellom behandler og bruker ikke når frem, forstås eller på annen måte ikke forstås i samsvar med behandlers intensjon.

Jeg er klar over at det er mer informasjon om Behandlingsansvarliges bruk av personopplysninger i personvernerklæringen, som er tilgjengelig her.